TẠM BIỆT ĐÀ LẠT

Tôi đưa tay vẫy chào Đà Lạt
Tạm biệt em thành phố mộng mơ
Tạm biệt những con đường hàng cây bóng mát
Tạm biệt những chiều trời đổ cơn mưa !

Xin tạm biệt những đồi thông vi vút
Góc phố dịu dàng từng bước chân qua
Tạm biệt hồ Xuân Hương đôi bờ liễu rũ
Tạm biệt GINA  người con gái mặn mà ! *

Tạm biệt nhé thác Prenn huyền diệu
Đèo Mimoza thấp thoáng giữa màn sương
Thung lũng Tình yêu có bao lời ước hẹn
Anh để dành năm tháng nhớ thương em !

                                       * Tên cô gái người dân tộc Kờ-ho công nhân môi trường làm đẹp hồ Xuân Hương.

                                                         

                                       

phan văn Thuần

gửi em gái

Anh chỉ tạm biệt Đà Lạt; còn em mãi mãi là em gái mãi mãi gần gũi anh thì không tạm biệt em nhé !

minhhanh

mh

vào nhà anh được rồi
anh tạm biệt đalat
tạm biệt người con gái mặn mà
sao không tạm biệt em gái vậy
hhhiii biết không có anh ở nhà
em vào nhà phá chút thôi