đón Tết


       
 

             ĐÓN  TẾT

Đón Tết ! Ừ thì ta đón Tết

Đón xuân ! Ừ thì ta đón xuân

Thời gian như con rối xoay vần

Mới đó quay lưng năm đã hết

Cuộc người như một đám phù vân !

                     Tết Tân Mão 2011

                      Phan Văn Thuần