vào xuân

         

 

               VÀO  XUÂN

Trời vào xuân hôm nay sao đẹp quá

Có chút nắng hồng hôn nhẹ những làn mây

Như anh nhuộm tình em mầu ngọc bích

Để yêu em và yêu cả cuộc đời nầy !

                                            

                                           Tết Tân Mão 2011

                                                  TH  TH